• ANBAR Mah. 22. Cad. No:12, 38070/KAYSERİ

SOĞUTMA NEDİR?

Soğutmaya Giriş

Bir maddenin veya ortamın sıcaklığını onu çevreleyen hacim sıcaklığının altına indirmek ve orada muhafaza etmek üzere ısının alınması işlemine soğutma denir.
En basit ve eski soğutma şekli,soğuk yörelerde tabiatın meydana getirdiği buzlar muhafaza edilip bunları sıcak veya ısısı alınmak istenen yerlere konarak soğutma sağlanmasıdır.Kışın meydana gelen kar ve buzu muhafaza ederek sıcak mevsimlerde bunu soğutma maksatları için bunu kullanma usülünün M.Ö 1000 yıllarından beri uygulanmakta olduğu bilinmektedir.Bu uygulamanın bugün dahi yurdumuzun bazı yörelerinde geöerli bir soğutma şekli olduğu görülmektedir.Diğer yandan eski Mısırlılardan beri geceleri açık gökyüzünü görecek tarzda yerleştirilen seramik testilerde suyun soğutulabileceği bilinmektedir.Bu soğutma şekli,gökyüzünün gece karanlıktaki sıcaklığının mutlak sıfır (-273) seviyesinde olmasından ve ışıma (radyasyon) ile ısının gökyüzüne iletilmesinden yararlanılarak sağlanmaktadır.
Soğutma genel olarak maddenin çevresinde bulunan havanın ısısının daha düşük bir ısıya indirmektir.Bunun içinde soğutucu maddenin ısısı soğutma işlemine tabi tutulacak olan eşyanın ısısından daha aşağı olması gerekiyor.Soğutma maddesinin yada vasıtasının cinsi ne olursa olsun,soğutulacak olan maddeden alınacak ısı soğutma maddesinin aracılığı ile havaya atılır.

Temel Kavramlar

Erime: Bir cismin ısı tesiri altında katı halden sıvı haline geçmesine denir.
Buharlaşma:Sıvı halinden gaz haline geçmeye denir ve elde edilen gaz buhar ismini alır.
Yoğunlaşma:Buharlaşmadaki olayın tersi,yani gaz halinden sıvı haline geçme yoğunlaşmadır.

Soğutucu Karışımlar

Bir katı cismin sıvı içinde erimesi sıcaklığın düşmesine yol açar. Mühim bir ısı veren kimyevi bir olay cereyan etmediği zaman erime ısı toplar.İşte bu özellikten istifade ile hissedilir derecede sıcalık düşmesi meydana getirmeye muktedir karışımlar hazırlamak suretiyle istifade edilir.

Read More

CHILLER NEDİR?

Chiller Nedir?

Chiller teknik olarak su soğutucu olarak bilinen mekanik ve elektronik bir cihazdır. Enjeksiyon soğutma sistemi olarak da bilinmektedir. Su soğutma işlemini gazlı sistem kullanarak faaliyete geçirir. Chiller’in üretimi ise su soğutmalı ve hava soğutmalı olmak üzere iki ana model dallarında gerçekleştirilmektedir.

a. Hava Soğutmalı Chiller

Chiller içerisindeki soğutucu gazın, evaporatör ve kompresör üzerinden kazandığı enerjisinin hava soğutmalı bataryalar üzerinde atması şeklinde çalışan sistemleri vardır. Cihazın kurulacağı alanda taze ve temiz hava akışı olması gerekmektedir. Kurulumu esnasında ise Teknik Destek ekibinin vereceği talimatlara göre cihazlar arasındaki mesafe ayarlamaları net bir şekilde yapılmalıdır. Hava soğutmalı chiller cihazları, genellikle su tüketiminin minimize edilmesi gereken yerlerde veya paket tip cihaz seçeneğini daha makul bulan müşteri portföyleri için uygun görülmektedir.

b. Su Soğutmalı Chiller

Su soğutmalı cihazlar hava soğutmalı sistemden farklı olarak kondenser devresindeki sıcak gazı su ile soğutur. Bu sayede cihazın hacmi minimize edilirken (benzer kapasitedeki chiller cihazına nazaran %65 daha küçük hacim) aynı zamanda kompresör çalışma performansında ki yükselme sebebi ile daha düşük elektrik tüketimi ve daha yüksek performans değerlerine sahiptirler. Bu cihazlarda, kondenser içerisinde dolaştırılacak olan soğutma suyunun temini için sürekli su kaynağı bulunması şarttır. Bu kaynaklar; akarsu, deniz, soğutma kulesi veya standart su hattı kullanılarak temin edilebilir. Su soğutmalı sistem genellikle, Soğutma sistemi yerleştirilecek alanın kısıtlılığı, enerji maliyetlerinin önemli ama su maliyetlerinin düşük olduğu yerler için tavsiye edilir. Cihaz, iç ortamda çalışabilme özelliğine sahip olduğundan, soğutulacak bölgeye en yakın konumlandırma istenilen durumlarda da genellikle en ideal çözümlerin başında gelir. Deniz üstü araçlarının iklimlendirilmesi için de bu cihazlar kullanılmaktadır.

Su Soğutmalı Chiller Genel Çalışma Prensibi

Chiller Nerelerde Kullanılır?

Chiller Soğutma Sistemleri, soğutma sistemlerinin ihtiyaç olduğu hemen hemen tüm proseslerde kullanılmaktadır. Bunların başında HVAC (iklimlendirme sistemleri) olmak üzere, metal, plastik, MR cihazları, kaynak hatları, gıda sanayi, soğuk hava depoculuğu, CNC Plazma ve lazer ile işlem yapan cihazlar, tekstil sektöründe iplik nemlendirilmesi…vb. sektörlerde uygulanabilecek bir soğutma sistemidir. Sıcak iklime sahip ülkelerde, hazır beton tesislerinde beton suyunun soğutulması için de oldukça yoğun bir biçimde kullanılmaktadır.

Enjeksiyon Kalıp Soğutma Sistemleri

Kalıpların soğutulması: uygun bir soğutma sağlanabilmesi için, kalıplanan malzemenin özellikleri parçanın şekli, kalıbın yapısı ile transfer yapılacak ısı miktarının bilinmesi gerekir. Su ile soğutmada soğutma suyu kanalları kalıp yüzeyine fazla yakın olmamalıdır, aksi halde sıcaklık değişimleri kalıp yüzeyinde termal şoklara sebep olabilir. Su kanalları kalıp yüzeyinden fazla uzakta da olmamalıdır. Çünkü bu durumda ısı transferi yeterince sağlanamaz kalıp plakası kanal çaplarının 2/3 katı uzağa su kanalları oluşturulabilir. Kanal düzenlemelerinde ve giriş çıkışların teşkilinde suyun belirli bir basınçta ve hızda dolaşımını temin edecek şekilde dengeli kurulmalıdır. Su en fazla ısıyı transfer edecek şekilde kanallarda da giriş çıkışı sağlanmalıdır. Suyun debisi kalıbı belirlenen sıcaklıkta tutabilecek miktarda olmalıdır. Soğutma suyunun giriş ve çıkış sıcaklıkları arasında fark olmamalıdır. Kalıba soğutma suyu genellikle 20 -250 °C girmeli 50 -550 °C olarak çıkışı sağlanmalıdır.

Read More

SOĞUK HAVA DEPOSU TASARLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Soğuk Hava Deposu Tasarlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar

Soğuk hava deposu inşası öncesinde belirlenmesi gereken bazı parametreler vardır. Sistem ve cihazların uzun yıllar boyunca yüksek verimle çalışması ve enerji tüketimlerinin artmaması için, bu parametrelerin doğru belirlenmesi gerekir.

1- Soğuk hava deposunun tipinin belirlenmesi

Soğuk deponun hangi amaçla kullanılacağı önemlidir.
Ön soğutma odası: 0/+8°C aralığında ürünlerin ön soğutulması için kullanılır.
Soğuk muhafaza odası (serin oda): +8/+14 °C aralığında soğuk muhafaza için kullanılır.
Soğuk muhafaza odası: -1/+8 °C aralığında soğuk muhafaza için kullanılır.
Donmuş muhafaza odası: -18/-24°C aralığında donmuş ürünlerin muhafazası için kullanılır.
Şok dondurma odası: 35/-45°C aralığında şoklama için kullanılır.

2- Depolanacak ürünlerin cinsi

Deponun her bir odasında yalnızca tek tip ürün saklanmalıdır. Ürün kapalı ambalaj içindeyse ve depolama sıcaklıkları uyuyorsa farklı ürünler bir arada saklanabilir.

3- Ürün saklama sıcaklığı ve bağıl nemi

Depo tasarımı yaparken, depolanacak ürünlerin cinsine göre hesaplama yapılır. Yanlış seçilen sıcaklık, ürünlerin depo ve raf ömrünün kısalmasına yol açabilir.

4- Ürünün depoya giriş sıcaklıkları

Soğutma kapasitesinin belirlenmesi için, ürünlerin hangi sıcaklıkta depoya ulaştırıldığı önemlidir.

5- Ürünlerin depoya günlük giriş miktarı

Depoya girecek ürün miktarına göre; forklift, çalışan sayısı, kamyon, TIR park alanı vs. belirlenir.

6- Ürünlerin ambalaj türleri

Ürünlerin depolama tipine bağlı olarak; karton kutu, koli,palet, kasa, yığma türde depolanabilir.

7- Soğuk hava deposu boyutları

Deponun boyutları, ihtiyaç duyulan kapasiteye, arazi ve imar durumuna göre belirlenir.

8- Depo içerisine yapılacak oda sayısı

Oda sayısı ürünlerin sirkülasyon hızına, miktarına göre belirlenebilir. Odalar çok büyük olursa boşaltılması uzun sürer ya da çok küçük olursa ilk yatırım maliyeti artar.

Atmosfer Kontrollü Soğuk Hava Deposu

9- Soğuk hava deposunun kurulacağı yerin coğrafi şartları

Dışa hava şartları, bağıl nem gibi etmenler, depoda hesaplanacak ürün için belirlenecek soğutma yükünün doğru hesaplanması açısında önemlidir.

10- Soğuk hava deposu inşa tipi

Soğuk hava deposu, betonarme ya da çelik konstrüksiyon olarak yapılabilir. Deponun zemin, duvarlar ve tavandan ısı kazancının azaltılabilmesi için yalıtılması gerekir.

11- Kapı tipi

Soğuk hava deposunda kapılar, ısı kazancı oluşması ve maliyet konusunda belirleyici unsurlardan biridir. Bu nedenle doğru kapı tipleri seçilmelidir.

Sürgülü kapı: Soğuk odaların kapısı olarak kullanılır. Forkliftin geçebileceği genişlik ve yükseklikte olmalıdır.

Çarpma kapı: İşletme alanından depo alanına geçişler ile koridor geçişlerinde kullanılır.

Seksiyonel kapı: İşleme veya yükleme alanı ile dış ortamı ayırmak için kullanılır.

Kaynak: Gıda Güvenliği ve Soğuk zincir, Edt: Prof. Dr. Y. Onur Devres İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Maslak – ISTANBUL , ISKID İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları derneği (www.iskid.org.tr), Gıda Güvenliği Derneği (www.ggd.org.tr).

Read More