Soğuk Hava Deposu Nedir

Ürünlerin düşük sıcaklıklarda soğuk ya da donmuş olarak muhafazasını sağlamak için tasarlanmış depolara, Soğuk Hava deposu veya Soğuk Hava denir. Soğuk Havalar tam otomatik olarak, ürünlerin uygun sıcaklık ve nem değerlerinde uzun süreler ekonomik ve sağlıklı muhafazasını sağlar. Büyük hacimli Soğuk Hava depoları içinde birden fazla Soğuk Hava bulundurulabilir ve her bir odanın soğutulması bire bir ya da merkezi sistem olarak tasarlanabilir. Soğuk Hava deposunun ekonomik ve uzun süre hizmet verebilmesi, yapı fiziğinin şartına uygun inşa, ısı etkisi altında kalan yapı elemanlarının da etkin bir ısı izolasyonu ve buhar difüzyonuna karşı yalıtmakla sağlanabilir.

 

* Soğuk Hava depoları betonarme veya prefabrik olarak inşa edilebilen yapılardır.

* Soğuk Hava depoları ısı izolasyon u ve buhar difüzyonu (geçirgenliği) yalıtım standartlara uygun yapılır.

* Birim alana istiflenebilecek gıda yükü belirlenmiştir.(ton/m2)

* Soğutma sisteminde amonyak veya freon türevi soğutucu akışkanlar kullanılabilir.?

* Soğuk depolarda soğutma aralığı + 15 C ile -2 C arasındadır.

* Soğuk depolarda dondurma aralığı 0 C ile – 40 C arasındadır.

* Soğuk depo ve odalarda nem kontrolü gıda maddesinin türüne göre ayarlanacak şekilde tasarlanır.

* Bütün soğutma sistemi tam otomatik kontrollü ve aşırı yük korumalı şekilde tasarlanır.

* Araçların boşaltma ve yükleme yapmasına uygun platformları vardır.

* Birbirinden bağımsız kullanılabilen soğutma ve dondurma odaları mevcuttur.

* Hızlı dondurmanın ( şoklama ) standartlara uygun odaları mevcuttur.

* Soğuk Havalar homojen bir ortam sıcaklığına sahiptir.

Read More